Inhoudingsplicht onderaannemers

Bent u actief in de bouwsector, bewakingssector, vleessector, raadpleeg dan hier de eventuele inhoudingsplicht van uw onderaannemers.

Wanneer raadplegen?

  1. Bij ondertekeneng van het contract
  2. Bij betaling van een factuur

Vergeet niet de attesten af te drukken en te bewaren zodat ze kunnen dienen als bewijs later! Bij twijfel, vragen of opmerkingen, neem contact op met ons.