Nieuwe factuurvermelding vanaf 01.01.2023 voor "Btw verlegd" bij werk in onroerende staat

Gepost op 24/01/2023

Beste klant,

Vanaf 01.01.2023 volstaat de loutere vermelding “btw verlegd” op de factuur niet langer.

Volgende vermelding moet op de verkoopfactuur komen wanneer u een factuur uitreikt zonder btw aan een gewone BTW-plichtige die periodieke BTW-aangiften indient.

“Verlegging van heffing.  Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften.  Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten (nieuw art. 20, § 3 KB nr. 1).”

Voor klanten die hun verkoopfacturen maken via FACTURALIA komt de vermelding automatisch op de verkoopfactuur bij het aanduiden van het BTW-type: werken in onroerende staat.

Stel dit niet langer uit!  Wijzig de tekst “btw verlegd” door bovenvermelde tekst.

Voor vragen, aarzel niet ons te contacteren via camfisc@campe.be