Renoveren aan 6%: melding op factuur vervangt BTW-attest vanaf 1/1/2022!

Gepost op 06/01/2022

Geen attest 6% meer nodig voor renovatiewerken aan privéwoningen

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien of vijftien jaar zijn onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief van 6%.

Vanaf 1/1/2022 hoeft er geen attest meer toegevoegd te worden aan de factuur, dit moet vervangen worden door een vermelding op de factuur zelf.

Onderstaande tekst moet letterlijk overgenomen worden op je facturen vanaf 1/1/2022:

“BTW-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste (vijftien of tien) jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. Van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, “behoudens samenspanning tussen de partijen”

Al onze klanten, voor wie deze wijziging van toepassing is, hebben dit ook via email ontvangen.

Voor vragen of opmerkingen, aarzel niet ons te contacteren via camfisc@campe.be.