Tot 180 overuren per jaar met vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Gepost op 09/02/2022

Het fiscaal voordelig gunstiger tarief tot 180 overuren dat sinds 1 januari 2021 van kracht was, blijft behouden tot 30 juni 2023. 

Vrijstellingsregeling voor overuren

Het gebruikelijke tarief voor overuren ligt vast op 150% of 200% voor zon- en feestdagen. Dat is een dure optie voor werkgevers. Maar daar paste de wetgever een mouw aan door een vrijstellingsregeling uit te werken. Zo kunnen werkgevers hun medewerkers 130 overuren per jaar laten presteren aan een fiscaal gunstiger tarief.

Deze vrijstellingsregeling is bovendien tweeledig:

  1. Enerzijds is er een belastingvermindering voor werknemers die overuren presteren waarvoor ze een wettelijke toeslag moeten betalen.
  2. Anderzijds moet de werkgever een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing voor deze overuren niet doorstorten aan de fiscus.

180 overuren in bouwsector

Voor de bouwsector ligt de grens vast op 180 overuren als de werkgever gebruik maakte van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem (EARS). Het is voorlopig nog niet duidelijk of deze registratieverplichting voor de bouw wegvalt nu er een nieuwe vrijstellingsregeling voor overuren bestaat.

Ben je werkgever in de bouw? Dan is het voorlopig beter om het EARS te blijven gebruiken als je wil genieten van de vrijstelling voor 180 overuren. Gebruik je dit systeem niet? Dan behoud je het best de grens van maximaal 130 overuren.

360 overuren voor horecasector

In de horeca ligt de grens voor de BV-vrijstelling op 360 overuren. Dit voordeel geldt wel enkel voor klassieke overuren en niet voor de goedkope overuren: een apart systeem binnen de sector.