Vrijwillige relance-uren ook in 2022 nog van toepassing!

Gepost op 09/02/2022

Het systeem van vrijwillige corona-overuren breidt uit van enkel essentiële sectoren naar alle sectoren, dit onder de nieuwe naam relance-uren. Die relance-uren kennen ook in 2022 dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de vrijwillige corona-overuren in 2021.

In 2022 

Die overuren zijn begrensd tot maximaal 120 overuren. In 2022 kunnen ze ook nog over het volledige jaar worden gespreid. Voor de essentiële sectoren die in 2021 al gebruik hebben gemaakt van de corona-overuren, zal enkel nog het verschil van beide saldi beschikbaar zijn (de 120 relance-uren verminderd met de gepresteerde corona-overuren).  

Toepassingsvoorwaarden relance-uren 

De toepassingsvoorwaarden van de relance-uren zijn gelijkaardig aan die van de goedkope ‘corona’-overuren:  

De maximaal 120 bijkomende vrijwillige overuren kunnen ook nog gepresteerd worden in het volledige kalenderjaar 2022. 

Er moet geen overloontoeslag betaald worden. 

Er wordt geen RSZ gerekend op deze overuren. 

De overuren zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. 

Deze uren worden niet meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal overuren in een referteperiode). 

De ‘gewone’ vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt. 

Er moet een schriftelijk akkoord zijn tussen werkgever en werknemer.