De wetgever stelt dat de belastingplichtige voor alle handelingen waarvoor hij geen f