Hoeveel registratierechten betaal ik vanaf 01/06 ?

Gepost op 03/05/2018

De Vlaamse regering kondigde recent een hervorming aan omtrent het verkooprecht voor de aankoop van de gezinswoning. Het wetsontwerp werd nog niet goedgekeurd, maar de grote lijnen liggen wel al vast. De nieuwe regels omtrent het verkooprecht in Vlaanderen zullen gelden voor onderhandse koopovereenkomsten vanaf 1 juni 2018.          


Tot nu toe werd het tarief van de registratierechten bepaald door het kadastraal inkomen (KI) van de woning.  Voor een ‘kleine’ woning met een KI lager dan 745 euro betaalt u 5% belasting op de aankoopprijs van de woning.  Als het KI hoger ligt, betaalt u het standaardtarief van 10%.

 

Het standaardtarief blijft behouden, al daalt het tarief voor de aankoop van de gezinswoning onder bepaalde voorwaarden naar 7 procent:

  • Het moet gaan om een natuurlijk persoon die in volle eigendom aankoopt.
  • De koper mag geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom hebben
  • De koper moet binnen de 2 jaar zijn domicilie op de woning plaatsen
  • Het aankopen van bouwgrond blijft onderworpen aan het verkooprecht van 10 procent.

Daarnaast wordt er een extra voordeel ingevoerd : gezinswoningen tot en met 200.000,00 euro krijgen een vrijstelling van 80.000,00 euro.  Dit wil zeggen dat u op de eerste 80.000,00 euro geen registratierechten moet betalen. Op een woning van 190.000,00 euro betaalt u dus geen 13.300,00 euro (7% op 190.000,00 euro) maar slechts 7.700,00 euro (7% op 110.000,00 euro).  Dat geeft een direct voordeel van 5.600,00 euro (7% van 80.000,00 euro).  Daarmee worden kleinere (lees goedkopere) gezinswoningen toch nog enigszins bevoordeeld.