In mei mag de bouwsector zich aan een bezoek van de sociale inspectie verwachten.

Het systeem van vrijwillige corona-overuren breidt uit van enkel essentiële sectoren naar alle sectoren, dit onde

Het fiscaal voordelig gunstiger tarief tot 180 overuren dat sinds 1 januari 2021 van kracht was, blijft behoud

Zo ging je meteen ook akkoord dat de aangesloten overheidsdiensten voortaan alleen nog maar digitaal met jou communiceren en niet meer via papier.  en die melding heeft niet iedereen gezien.

Door de coronacrisis moest je in 2020 geen decembervoorschot betalen.  De federale regering heeft beslist om het decembervoorschot vanaf 2021 definitief af te schaffen.

Waarover gaat het?

Beste klanten,

Aangezien de flitscontroles elkaar de laatste maanden snel opvolgden, werd er beslist om de flitscontrole vleessector te verplaatsen naar oktober.

(Deze periode is eventueel verlengbaar.)

 

Aftrek van 200%

 

voorwaarde: laadstation in "semi-publieke" zone installeren

Indien u dit jaar voor meer dan € 10 000 verkoopt aan andere EU landen, moet u de nieuwe wetgeving toepassen.
 

Beste klant,

Hierbij een overzicht van de COVID-19 maatregelen.
Dit overzicht is opgemaakt op basis van d info die op dit moment beschikbaar is, maar wijzigt voortdurend!
Wij vragen u dan ook om de laatste info te bekijken via de bijgevoegde linken of verwijzingen.