Ontvangsten- en kasboek: verscherpte controles!

Gepost op 23/01/2018

De wetgever stelt dat de belastingplichtige voor alle handelingen waarvoor hij geen factuur uitreikt of moet uitreiken, hij de ontvangsten dient in te schrijven in een dagboek. Indien de belastingplichtige met andere woorden niet verplicht is een factuur uit te reiken, ontstaat  de verplichting om de prijs van de handeling op te nemen in een dagboek van ontvangsten.

Het niet bijhouden van een dagboek van ontvangsten kan een dure aangelegenheid worden. De wetgever bestraft een eerste overtreding met een boete van 1.500 €. De Administratie heeft aangekondigd er in de toekomst strikter op toe te zien of alle formaliteiten hieromtrent correct worden vervuld. U heeft er dus alle belang bij om dergelijke inkomsten bij te houden in een ontvangstendagboek.