Heeft u een BVBA, dan dient u rekening te houden met enkele wijzigingen sinds 1 januari 2020:

 

Eenvoudig factureren?

 

Liefst 6 op 10 KMO's houd facturen bij in een schoendoos of map.

Meer dan de helft van de KMO's maakt hun facturen in Word of Excel

Op de website van de sociale inlichtingen & opsporingsdienst werden onlangs de aangekondigde flitsacties in het kader van sociale inspectie gepubliceerd.

Volgende sectoren krijgen mogelijks controle op de sociale wetgeving:

De Vlaamse regering kondigde recent een hervorming aan omtrent het verkooprecht voor de aankoop van de gezinswoning. Het wetsontwerp werd nog niet goedgekeurd, maar de grote lijnen liggen wel al vast.

Ook benieuwd naar de kostprijs van jouw personeel?

RSZ-patronaal, RSZ-werknemer, bedrijfsvoorheffing, bijzondere bijdragen, ...
Zie je door het bos de bomen niet meer?

De aanwezigen van onze infovergadering weten ondertussen beter.

Werk je met een studentenovereenkomst, dan kan je vanaf 1 januari 2017 475 uren werken als stude

Vanaf 1 april 2017 zijn de kwartaalvoorschotten afgeschaft voor

De wetgever stelt dat de belastingplichtige voor alle handelingen waarvoor hij geen f